O nás

Home / O nás

Vítejte

na stránkách naší chovatelské stanice. Tyto stránky jsou určeny všem, kteří papoušky chovají, nebo o jejich chovu teprve uvažují. Naším cílem je podpořit zájem o jejich chov. Jsme přesvědčeni, že pouze chov v lidské péči jim dokáže poskytnout naději na přežití ve volné přírodě a zabránit jejich nelegálnímu odchytu

Naše chovatelská stanice se nezaměřuje pouze na „množení“. K chovu se snažíme přistupovat zodpovědně. Chovné páry skládáme pouze z čistých linií s důrazem na genetickou nepříbuznost chovných párů. Základem je i veterinární péče a dokonalé zdraví všech našich papoušků. Při sestavování naší chovné skupiny jsme proto nelitovali investovat značné finanční částky právě do veterinární péče a zdravotních testů.  To, že to bylo správné rozhodnutí svědčí skutečnost, že některé naše chovné páry pochází již ze třetí generace našich odchovů.

Naše odchovy již posílily chovy našich kolegů v mnoha zemích západní a východní Evropy.

Náš chov

V našem chovu máme Ara ararauna (Ara ararauna), Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera) a dále Ara arakanga (Ara macao cyanoptera) a Žako kongo (Psittacus erithacus erithacus), u kterých je vyžadována registrace dle přílohy CITES I. Od každého druhu máme vždy několik nepříbuzných párů, aby jsme byli schopni v případě požadavku sestavit kvalitní, geneticky nepříbuzné páry. 

V chovu dodržujeme několik základních pravidel. Chovné páry necháváme hnízdit pouze jedenkrát ročně a v hnízdě ponecháváme maximálně tři kusy mláďat. Všechny naše páry odchovávají svá mláďata přirozenou cestou do úplné samostatnosti. Takto odchovaná mláďata jsou lépe psychicky připravena k dalšímu chovu v zajetí a jasně si uvědomují svoji identitu, což je základní předpoklad úspěšného zapojení do dalšího chovu.

K ručnímu odchovu přistupujeme pouze ve výjimečných případech, a to u více početných snůšek, nebo při hnízdění v klimaticky nevhodnou dobu. Tyto mláďata odebíráme ve třech týdnech, aby měla od rodičů dostatečný základ v nastartování imunitního systému a byl jim tak zajištěn další bezproblémový vývoj. Případný ruční odchov provádíme způsobem tak, aby i tyto mláďata bylo možné v případě potřeby zařadit do dalšího chovu.

Každý náš papoušek je označen uzavřeným celistvým kroužkem, nebo mikročipem a má určeno pohlaví metodou DNA. Nový majitel od nás vždy při převzetí obdrží veškeré zákonem předepsané doklady (Registrační list, Eurocites, doklad o legálním nabytí).

Galerie

Navštivte naší galerii

PROPHLÉDNOUT